Matrah Artırımı Zarar Mahsubu

7143 Sayılı Kanun uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararlarının % 50’si, 2018 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilemeyecektir.

7143 Sayılı Kanun uyarınca matrah artırımında bulunmaya karar veren mükelleflerin Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen 3. ayın sonuna (31 Ağustos 2018, Cuma akşamına) kadar bu artırımı yapmaları gerekmektedir.

Ancak önceki yıllar için (2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017) verilmiş olan beyannamelerde gerçekleştirilen geçmiş yıl zararı mahsuplarına ilişkin olarak herhangi bir düzeltme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

2018 yılı ve izleyen yıllar için verilecek olan gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri bakımından mükelleflerce yapılacak işlem sadece, 2017 yılından 2018 yılına devreden indirim süresi geçmemiş geçmiş yıl zararlarından matrah artırımında bulunulan yıllara ilişkin olan tutarların yarısının dikkate alınmasıdır.

Örnek 3: Kurumlar vergisi mükellefi (A) A.Ş.’nin 2018 yılı ticari bilanço karı 3.700.000 TL ve kanunen kabul edilmeyen giderleri de 200.000 TL’dir. Ayrıca kurumun geçmiş yıllardan devreden 4.000.000 TL tutarında mali zararı bulunmaktadır. Bu zararın yıllara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

2014 yılı zararı  2.000.000 TL
2015 yılı zararı  1.200.000 TL
2017 yılı zararı     800.000 TL
Toplam geçmiş yıl mali zararı 4.000.000 TL

Mükellef kurum tarafından 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin olarak kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuştur.

Bu veriler ışığında kurumun 2018 yılı kurumlar vergisi hesabı aşağıdaki şekilde olacaktır:

  1. Ticari bilanço karı (TL) 3.700.000
  2. Kanunen kabul edilmeyen giderler (+) 200.000  
 
  1. Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler (-)
  0  
 
  1. Kar ve ilaveler toplamı (1 + 2)
  3.900.000  
 
  1. Cari yıla ait zarar ve indirimler toplamı (3)
  0  
 
  1. Kar (4 – 5)
  3.900.000  
 
  1. Mahsup edilecek geçmiş yıl zararları (-) (*)
  2.400.000  
    2014 zararından       1.000.000      
    2015 zararından         600.000      
    2017 zararı                800.000      
 
  1. Kurumlar vergisi matrahı (6 – 7)
  1.500.000  
 
  1. esaplanan kurumlar vergisi (8 x % 22)
     330.000  

(*) Zarar beyan edilmiş olan 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin olarak mükellef kurum tarafından matrah artırımında bulunulduğundan bu yıllara ilişkin mali zararların yarısı dikkate alınacaktır. Matrah artırımında bulunulan 2016 yılından gelen geçmiş yıl zararı bulunmadığından vergi hesabına etkisi olmayacaktır. Diğer taraftan 2017 yılına ilişkin matrah artırımında bulunulmadığı için, bu yıldan gelen zararın tamamı 2018 yılı beyannamesinde mahsup edilebilecektir.

Kaynak: Güreli Mali Müşavirlik


2020 Yılında Vergi Affı Çıkacak mı?

Yorum yapın