Geçmiş Yıllarda Çıkan Vergi Afları

Ülkemizde geçmişte yoğunlukla vergi affı çıkarılmıştır. Bunlar;

TÜRKİYE’NİN CUMHURİYET TARİHİNDE YILLARA GÖRE VERGİ AFLARI
SıraTarihAçıklama
117.05.1924İlk Vergi Affı
205.08.1928ElviyelSelased Vergilerinin Sureti Cibayetine Dair Yasa
315.03.19344530 Sayılı Varlık Vergisinin Bakayasının Terkinine Dair Yasa
404.07.19342566 Sayılı Vergi Bakayasının Tasfiyesine Dair Yasa
529.06.19383568 Sayılı Arazi Vergisinin Mali Yıl Sonuna Kadar Olan Bakiyesinin Terkinine Dair Yasa
613.06.1946Orman İşletmelerinin Bazı Vergilerden Muaf Tutulması Hakkındaki Yasa
721.01.19475050 Sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Artıklarının Silinmesi Hakkında Yasa
826.10.1960113 Sayılı Af Yasası
928.12.1961281 Sayılı Vergi Cezaları Gecikme Zamlarının Tecil ve Tasfiyesine Dair Yasa
1023.02.1963218 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa
1113.06.1963252 Sayılı Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere AffıHakkında Yasa
1205.09.1963325 Sayılı Yasa Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki Yıllarına Ait BirKısım Vergi Borçlarının Tasfiyesi Hakkında Yasa
1316.07.1965691 Sayılı Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin Bir Kısım Borçlarının Hazinece Terkin ve Tahkimi Hakkında Yasa
1403.08.1966780 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa
1528.02.19701319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunuyla Getirilen Af
1615.05.19741803 Sayılı Cumhuriyet‘in 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa
1720.03.19812431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması ve Beyan Dışı Kalmış Servet Unsurlarıyla Vesikasız Emtianın Beyanına İlişkin Yasa
1802.03.19822431 Sayılı Yasaya Ek
1922.02.19832801 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında Yasa
2004.02.1985Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 3239 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi
2103.12.19883505 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde)
2228.12.19883512 Sayılı Yasa
2315.12.19903689 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde)
2421.02.19923787 Sayılı Yasa
2505.09.1997400 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği
2622.07.19984369 Sayılı Yasa
2706.02.2001414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği
2807.03.20024746 Sayılı Yasa İle Emlak Vergisi İle İlgili Af Düzenlemesi (Emlak Vergisi Yasasının Geçici Madde 21)
2927.02.20034811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu
3022.11.20085811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun (Varlık Barışı)
3113.02.20116111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve GenelSağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanun
3210.09.20146552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
3319.08.20166736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

ve buna son olarak 2018 yılında çıkarılan 7143 sayılı sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun eklenmiştir. 2019 yılında SGK alacak yapılandırması çıkarılırmıştır.