Vergi Affı ile İlgili Twitter’daki Gelişmeler

Vergi affı bekleyen mükellefler genellikle twitter’a Vergi affı, Vergi barışı ve Vergi yapılandırması gibi anahtar kelimeler yazarak vergi affı olup olmadığını kontrol etmektedirler. Bazı mali müşavirler de sağlam duyumlarını buradan paylaşmaktadırlar. Buradaki açıklamalar resmi bir niteliği olmamakla birlikte gelişmeler hakkında bilgi verebilir.

Devamını oku…Vergi Affı ile İlgili Twitter’daki Gelişmeler

12 Haziran 2020 Nedim Türkmen Vergi Affı Yorumu

Vergi uzmanı olan Nedim Türkmen; 12 Haziran 2020 tarihinde Bloomberg HT’ye 2020 yılında çıkması muhtemel olan vergi affı ve vergi yapılandırması ile ilgili yorumda bulunmuştur.

Yukarıdaki linke tıklayarak ilgili videoya ulaşabilirsiniz.

SGK Yapılandırması 2020 Yılında Çıkacak mı?

2020 yılında ekonomik zorluklardan dolayı, kapsamlı bir yapılandırma beklenmektedir. Vergi affı 2020 yılında çıkacak mı yazımızda köşe yazarlarının yayılandığı makalelere göre bunun çıkması olası.

Aynı zamanda 2018’deki gibi kapsamlı bir yapılandırma olursa SGK borçlarının (anapara kalacak şekilde) gecikme zamları ve faizleriyle silinmesi ve borçların taksitler halinde yapılandırılması söz konusu olabilecektir.

2018 Yılında SGK yapılandırması nasıl olmuştu?

18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlara ödeme kolaylığı getirilmiş, SGK’nın 2018-19 sayılı Genelgesi ile de borç yapılandırmasının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştı.

Bu defa, 28.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunla 7143 sayılı Kanuna Geçici 2. Maddeyle;

7143 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış, fakat Kanun hükümlerine göre ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara, borçlarını ödemede ve Kanundan yararlanmada yeni bir imkan sağlanmıştır.

SGK’nın 11.01.2019 tarihli ve 2019-01 sayılı Genelgesiyle Geçici 2. Maddeye ilişikin uygulama usul ve esasları açıklanmıştır.

SGK’nın 2019-01 Sayılı Genelgesine göre:

1- Geçici 2. Madde hükümlerinden faydalanmak için daha önce 7143 sayılı Kanun uyarınca 27/8/2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmuş olması gerekmektedir.

2- 7143 sayılı Kanun kapsamında 27/8/2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmuş, ancak geçici 2. Madde’nin yürürlük tarihi olan 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanunu ihlal etmiş olan borçluların, borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.

3-31.03.2018 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarından:

  • 27/8/2018 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması durumunda 281.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanunu ihlal etmiş olan borçluların, borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.
  • 27/8/2018 tarihinden sonra tabliğ edilmiş olması halinde, peşin ödeme veya taksitle ödeme taahhüdünde bulunmuş olanların da Kanun da belirtildiği şekilde ödeme yapmaları halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanamaya devam edebileceklerdir.

4- Primlerini kendi ödeyen sigortalılardan borç yapılandırma şartlarını ihlal edenlerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine geçici 2. Madde kapsamında yararlanmak için talepte bulunmaları şartıyla genelge hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

5- 7143 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

6- Cari ay prim borçlarına ilişkin kontroller yönüyle, 2018/ Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı prim borçlarından ihlale neden olanların 28/2/2019 tarihine kadar gecikme zammı ile birlikte tam olarak ödenmesi halinde, 2018 yılı için cari dönem ihlali olarak değerlendirme yapılmayacaktır.

Söz konusu Genelge Metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Affı 2020 Yılında Çıkacak mı?

En son kapsamlı bir vergi affı 2018 yılında çıkarılmıştı. Özellikle Covid 19 sürecinden sonra uzun süre iş yapamayan esnaf ve kurumlar vergilerini ödemede ciddi anlamda sorun yaşamaktadır.

Ozan Bingöl 21 Şubat 2020’de yayınladığı bu yazıda, vergi affı beklediğini söylemiştir.

Aynı zamanda Vergi uzmanı Nedim Türkmen de 29 Nisan 2020 yılında yazdığı bir yazıda ekonomik sıkıntılar nedeniyle yapılandırmanın şart olduğunu dile getirmiştir.

Twitter’da bir çok hesap da vergi affı ile ilgili yakında bir kanun tasarısının meclise sunulacağı ile bilgiler paylaşmakta. Bunların doğruluğu tartışılır ancak, şu anda Türkiye’nin eski vergi aflarına oranla 2020 yılında daha fazla ihtiyaç olduğu aşikardır.

Borsagundem.com’un sitesinde Ekrem Öncü’nün kaleme aldığı bir yazıda da bu konu dile getirilmiştir. Hatta yorumlara baktığımız zaman vatandaşın bu konuda ne kadar sorun yaşadığı da yorumlardan çok net bir şekil de anlaşılmaktadır.

Sn. Bakanımız her ne kadar af yok dese de, önceki yapılandırmalar gibi bir yapılandırma söz konusu olacak gibi görünmekte. Umarız devletimiz, vatandaşımızın sorunun çözecek kapsamda bir yapılandırma ile müjdeyi yakın zamanda verir.