Vergi Borçları Vergi Affı ile Silinir mi?

Genellikle vergi borcu tahakkuk etmiş kişiler vergi borçları silinir mi diye merak etmektedirler. Vergi afları, vergi barışı ve vergi yapılandırmaları vatandaşın gözünde sanki tahakkuk eden vergi siliniyormuş gibi bir algı yaratmaktadır. Ancak bunların tamamı yanlıştır.

Devlet alacağı her türlü vergiden hiç bir zaman vazgeçmez. Piyasada bahsedilen vergi afları verginin tamamını kesinlikle ve kesinlikle silmez. Örneğin;

5.000 TL’lik MTV borcunuz faiz ve gecikme zammı ile 6.800 TL olsun. Vatandaşın algısı bu 6.800 ün tamamının silineceği şeklindedir. Ancak bu durum kesinlikle doğru değildir. Ülkemiz tarihinde böyle bir şey meydana gelmemiştir.

Ancak; 1.800 TL olan gecikme zammı ve faiz silinir ve kalan 5.000 aylık eşit taksitlere bölünerek ödenir.

 


2020 Yılında Vergi Affı Çıkacak mı?

Yorum yapın